Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Informationsmöte vatten och avlopp i Sunderbyn

Foto: Susanne Lindblom

Måndag 17 oktober, kl 18.30–20.00, träffas vi i biblioteket på Folkhögskolan i Sunderbyn och ger en lägesbeskrivning av vatten- och avloppsnätet i Sunderbyn. Vi informerar intresserade bybor om vad vi gör just nu, hur planerna för närliggande år ser ut och hur vi tänker för framtiden

Medverkaande på mötet är politiker/representanter från Stadsbyggnads- och Miljöbyggnadsnämnden, Stadsbyggnadsförvaltningens Vatten-och avloppsavdelning samt Miljö- och byggnadsförvaltning. Vi bjuder på fika. Välkommen!

Vill du läsa mer om hur vi hanterar vatten och avlopp i Luleå kommun kan du besöka vår webbplats med information från vår VA-avdelning.länk till annan webbplats