Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Information om vatten-och avlopp i Sunderbyn

17 oktober 2016, kl. 18.30–20.00 träffas vi i biblioteket på Folkhögskolan i Sunderbyn och ger en lägesbeskrivning av vatten- och avloppsnätet i Sunderbyn. Vi informerar intresserade bybor om vad vi gör just nu, hur planerna för närliggande år ser ut och hur vi tänker för framtiden

Vill du läsa mer om hur vi hanterar vatten och avlopp i Luleå kommun kan du besöka vår webbplats med information från vår VA-avdelning.