Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Se om huset inför vintern - tilläggsisolera vindsbjälklaget och spara tusenlappar per år!

Vinden är ofta husets största energitjuv. Särskilt äldre hus har tunn isolering och det betalar sig inom ett par år att lägga på några decimeter till.

Tilläggsisolering av vindsbjälklag är i många fall den mest kostnadseffektiva energisparåtgärden man kan göra i sitt hus. I många äldre småhus är tjockleken på den ursprungliga vindsisoleringen endast 10 – 20 centimeter. Kraven i dagens byggnorm för nyproduktion av småhus medför en isolertjocklek av 50 – 60 centimeter i vinds- eller takbjälklaget.

Ett räkneexempel

En enplansvilla på 120 m2 har 10 cm vindsisolering och tilläggsisolerar till 50 cm.

Värmeförlusten (Q) genom bjälklaget kan beräknas med ekvationen:

Q = U-värde bjälklag x graddagar (i Luleå 4964) x 24 (antalet tim/dygn) x arean i m2/1000

100 mm isolering motsvarar ungefär U-värdet 0,5 W/m2K
500 mm isolering motsvarar ungefär U-värdet 0,08 W/m2K

Q-före = 0,5 x 4964 x 24 x 120/1000 = 7148 kWh

Q-efter = 0,1 x 4964 x 24 x 120/1000 = 1429 kWh

Besparing: 7148 - 1429 = 5719 KWh.

Med ett energipris på en krona blir det nästan 6000 kr per år man sparar!

Efter den räkneövningen kan man konstatera att det finns tusenlappar om året att spara genom att tilläggsisolera vind eller tak. Det blir som att sätta en mössa på huset, värmen stiger uppåt och har huset dåligt med isolering i vinds- eller takbjälklag blir det stora värmeförluster.

Håll fukten borta!

För att undvika fuktskador är det viktigt att isolera på rätt sätt. Först och främst är det mycket viktigt att isolermaterial och övrigt byggmaterial är torrt innan det sätts på plats. Inbyggnad av fuktigt material kan leda till mögelangrepp och i värsta fall röta i befintliga eller nya byggnadsdelar.

När man tilläggsisolerar vindsbjälklaget blir vindsutrymmet kallare än förut. Det är därför mycket viktigt att täta vindsbjälklaget så att fuktig luft från rummen undertill inte kan tränga upp någonstans. Tätningen ska göras vid takluckor och vid alla genomföringar för exempelvis elkablar, rör och ventilationskanaler. Tätningen bör helst göras från den varma sidan.

Vilken slags isolering ska man då använda, och ska man spruta in lösull eller lägga in skivor? Om det och mycket annat kring tilläggsisolering kan du läsa i Energimyndighetens broschyr ”Att tilläggsisolera hus – fakta, fördelar och fallgroparöppnas i nytt fönster”.

Kontakta energirådgivaren!

Har du frågor kring tilläggsisolering – kontakta Luleå kommuns energirådgivare för kostnadsfria och opartiska råd!

Tel 0920-45 40 47

E-post energiradgivning@lulea.se