Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Biogasbilar.

Biogasbilar i Luleå kommun.

Utsläppen minskar från kommunens tjänsteresor

Luleå kommun arbetar för att minska koldioxidutsläppen. Nu märks resultat genom att utsläppen från bilresor i tjänsten minskar.

Kommunens anställda kör mera sällan med privatbil i tjänsten och använder tjänstebilar som är bränslesnåla. Fler tjänstefordon som drivs med förnyelsebara bränslen har köpts in. Det har gjort skillnad.

- Under 2014 orsakade kommunens lokala tjänsteresor utsläpp på 250 kilo koldioxid per anställd och 2015 var det 210 kilo koldioxid per anställd. En minskning med fyrtio kilo koldioxid per person, alltså, säger Lena Bengten, samhällsstrateg inom ekologi på Luleå kommun.

En liter bensin eller diesel motsvarar ungefär 3 kilo koldioxid.

Kommunen ska fortsätta göra mer för att minska sin klimatpåverkan. I en europeisk överenskommelse har vi lovat att minska koldioxidutsläppen från Luleå med 60 procent till 2030 jämfört med 1995. Överenskommelsen kallas för Borgmästaravtalet.