Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Foto från Gultzauudden den 1 september 2016. Trägiraff, piratskepp, badstranden och vattnet.

Gultzauudden den 1 september 2016

Badvattenprover vid utebad, varför och hur

Utomhusbadandets sköna tid är mer eller mindre över nu. Enbart de djärvaste dristar sig att ännu doppa tårna i det blå. Här är en beskrivning över badvattenproverna som tas vid kommunens strandbad. Det är en återkommande fråga till Luleå kommun.

Var och hur ofta prover tas

Varje badsäsong tar kommunen (rättare bestämt, fritidsförvaltningen) vattenprover vid badstränderna på Arcus camping, Brändön, Gültzauudden, Klubbviken, Kängsön, Lulsundet, Lulviken, Mörön, Notviken, Näset i Sunderbyn, Rörbäcken, Storsand och Trolltjärn.

Prover tas tre gånger per säsong, två gånger i juli och en gång i augusti

Varför vi tar prover

Vi tar prover för att se om badvattnet håller en god kvalitet. Proverna som vi tar analyseras på ett laboratorium och där tittar man på hur stor mängd bajsbakterier som finns i vattnet.

Sådana bakterier finns överallt i miljön i olika mängder. Om vi utsätts för höga mängder ökar risken att vi får till exempel magsjuka. Det är därför viktigt att badvattnet innehåller liten mängd bajsbakterier.

Klassning av badvattnet

Beroende på hur stor mängd bakterier som finns i vattnet så klassas badvattnet som:

- tjänligt (vattnet innehåller en liten mängd bakterier)
- tjänligt med anmärkning (förhöjd mängd bakterier)
- otjänligt (stor mängd bakterier)

Om badvattnet klassas som otjänligt tas ett extra vattenprov, ett omprov för att få reda på om vattnet verkligen är otjänligt eller om det rörde sig om någon tillfällig förorening, mätfel eller liknande.

Om det visar sig att omprovet också visar på höga halter av bajsbakterier, så stängs badplatsen.

Fler omprover tas under tiden badet är stängt tills proverna visar att vattenkvaliteten är bättre igen. När det händer så öppnas badplatsen igen.

Hur badvattnet i Luleå var i år 2016

I år så var badvattnet vid Luleås strandbad bra. Endast vid två av badplatserna, Näset i Sunderbyn och Mörön, så avrådde vi från att bada under en tid, då vattenproverna visade på en stor mängd bakterier i vattnet. På de övriga tio badplatserna klassades vattnet som tjänligt (alltså bra).