Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

På väg att köpa hus – fråga efter husets energianvändning!

Är du på väg att köpa hus? Då är det viktigt att du också undersöker huset ur energisynpunkt!

Som köpare är du ansvarig för att göra en noggrann undersökning av huset. Förutom den byggnadstekniska besiktningen är det också viktigt att du undersöker huset ur energisynpunkt. Här får du tips på vilka områden du ska vara extra uppmärksam på.

Energideklaration - säljarens ansvar

Från och med 2009 måste alla småhus ha en energideklaration senast vid försäljningstillfället. I energideklarationen får du en sammanfattning över byggnadens energianvändning och en jämförelse med andra liknande byggnader. Dessutom får du förslag på energieffektiviserande åtgärder som är framtagna för just detta hus och som kan minska dess energianvändning.

Läs mer om energideklarationenlänk till annan webbplats

Uppvärmningssystem

Av den totala energianvändningen i ett hus går ca 60 procent till uppvärmning. Alltså har husets uppvärmningssystem stor betydelse för din ekonomi.

Några frågor att fundera på:

  • Har huset ett vattenburet värmesystem? Det ger dig möjlighet att välja mellan flera olika värmekällor, eller att kombinera olika system.
  • Har huset direktverkande elvärme? Då blir urvalet av värmekällor mindre, om du inte drar nya ledningar för ett vattenburet system och sätter in vattenburna radiatorer. Är det ett äldre hus med elvärme och relativt lite isolering kan energikostnaden bli hög.
  • Hur gamla är delarna i värmesystemet? Tänk på att allt har en begränsad livslängd. En panna kan behöva bytas ut efter 20 år, termostater och radiatorventiler i ett vattenburet system behöver bytas efter 15 år.

Läs mer om uppvärmninglänk till annan webbplats

Isolering

Ta reda på hur tjock isoleringen är i huset och om grund, ytterväggar eller vindsbjälklag har tilläggsisolerats. Det ger dig viktig information om möjligheten att minska husets energiåtgång för uppvärmning.

Läs mer om husets klimatskallänk till annan webbplats

Fönster

Mycket värme försvinner genom husets fönster. Energiåtgången påverkas både av fönstrens area och av dess konstruktion. Ta reda på vad det är för fönster på huset. Är fönstren utbytta, fråga efter deras U-värde. Ju lägre U-värde ett fönster har desto mindre värmeförluster har det.

Nya energieffektiva fönster har ett U-värde på 0,9 eller lägre medan äldre treglasfönster utan isolerbåge har ett U-värde på 2,0. De flesta äldre hus har fortfarande tvåglasfönster med ett U-värde på 3,0. De isolerar alltså tre gånger sämre än ett energieffektivt fönster.

Läs mer om fönsterlänk till annan webbplats

Ventilation

God ventilation är mycket viktigt för att huset och du som bor i det ska må bra.

Hus som är byggda före 1970 ventileras för det mesta genom ett självdragsystem. Det innebär att ny luft kommer in genom ventiler och otätheter i huset och uppvärmd luft lämnar huset genom ventilationskanaler i till exempel murstocken och genom frånluftsventil från badrummet.

Hus som är byggda 1980 och senare har vanligtvis ett mekaniskt frånluftsystem som ger dig möjlighet att återvinna värmen i ventilationsluften.

Läs mer om ventilationlänk till annan webbplats

Varmvattenberedare

En välisolerad varmvattenberedare är nödvändig för att kunna hålla nere kostnaderna för uppvärmning av vatten. Äldre varmvattenberedare är ofta dåligt isolerade.

Undersök om varmvattenberedaren är lagom stor så att den täcker ditt hushålls behov. En förrådsberedare som rymmer 200 liter räcker oftast för en familj med två vuxna och två barn.

Det är även bra att ta reda på om det finns möjlighet att koppla varmvattenberedaren till andra energikällor, en solfångare till exempel.

Läs mer om hur du kan spara varmvattenlänk till annan webbplats

Kranar och duschmunstycken

En femtedel av villahushållets energi används till varmvatten. Du kan minska både vattenmängd och energiåtgång med nya resurseffektiva vattenkranar och duschmunstycken. Kontrollera därför ålder och modell på de kranar som finns i huset.

Läs mer om energieffektiva kranar och duschmunstyckenlänk till annan webbplats

Vitvaror

Ta reda på så mycket du kan om vitvarorna i huset. Skillnaden i energianvändning mellan gamla och nya vitvaror är ofta mycket stor. Fråga om kyl, frys, diskmaskin och tvättutrustning nyligen är utbytta och vilken energimärkning de har. Alla vitvaror ska numera energimärkas enligt EU:s sju effektivitetsklasser från A till G, där en A-märkt produkt är bäst ur energisynpunkt medan en produkt som har fått G är sämst. För några produktgrupper finns även klasserna A+, A++ och A+++.

Läs mer om vitvarorlänk till annan webbplats och energimärkninglänk till annan webbplats

Kontakta energirådgivaren!

Har du frågor kring energianvändningen i huset du funderar på att köpa – kontakta Luleå kommuns energirådgivare för kostnadsfria och opartiska råd!

Tel 0920-45 40 47

E-post energiradgivning@lulea.se