Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bostadsanpassning tar sommarlov till 8 augusti

Ansökningar går att lämna in precis som vanligt. Det går även att göra ansökan i efterhand.

Ansökningar om bostadsanpassningsbidrag och intyg går att lämna in som vanligt till Miljö- och byggnadsförvaltningen på adress:

Luleå Kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen
971 85 Luleå

Ärenden registreras in i turordning allt eftersom de kommer in. Under v.27-31 tas inga beslut om bidrag till bostadsanpassningar. Ärenden som kommer in till oss under denna period behandlas av handläggarna när vi är tillbaka från semestern.

Det är fullt möjligt för sökande av bostadsanpassningsbidrag att själv eller med hjälp av anhöriga eller andra, åtgärda anpassningar som till exempel, att ta bort trösklar, bredda dörrar eller sätta upp olika stödhandtag.

Du kan även ansöka om bostadsanpassningsbidrag i efterhand, kraven då är att du ska:

  • lämna in ansökan om bostadsanpassningsbidrag
  • styrka behovet med intyg utfärdat av arbetsterapeut/sjukgymnast
  • styrka dina eventuella kostnader i form av kvitton eller fakturor

Du kan läsa mer om ansökan om bostadsanpassningsbidrag på våra sidor om detta.