Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå Renhållning byter till miljövänligt bränsle

För att reducera sin miljöpåverkan byter Luleå Renhållning nu ut dieseln till det miljövänliga bränslet HVO på huvuddelen av företagets tunga fordon. Koldioxidutsläppen kan därmed minska med upp till 90 procent.

Under de kommande veckorna ska renhållningens bilar konverteras till det miljövänliga bränslet HVO. HVO är en vätebehandlad vegetabilisk olja som på våra breddgrader främst kommer från raps och slakteriavfall. Det är till 100 procent förnyelsebar.

– Vi har ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem och detta är ett led i vårt miljöarbete, säger Magnus Zorn, logistik- och produktionschef på Luleå Renhållning. Vi är stolta över att vi genom denna åtgärd kan skapa en bättre miljö för invånarna i Luleå kommun.

Minskningen av växthusgasutsläppen blir mellan 50 och 90 procent jämfört med traditionell vanlig diesel. Exakt hur stor minskningen blir beror på vilken typ av avfall och råvara som använts vid tillverkningen. Hittills är det få biodrivmedel på marknaden som har lyckats minska utsläppen lika mycket som HVO.

– Eftersom vi själva är verksamma inom miljö- och återvinningsbranschen känns det extra viktigt att vi gör vad vi kan för att minimera vår klimatpåverkan, säger Magnus Zorn.

Enligt bränslebolagen är HVO även lämpligt i kallt klimat och ska inte försämra fordonets prestanda vid kyla.