Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vanliga frågor/klagomål till miljö- och byggnadsförvaltningen

Veckans fråga handlar om hundbajs!

Nu när snön smälter märker vi på miljö- och byggnadsförvaltningen att hundbajset börjar komma fram längs trottoarer, gång och cykelvägar och i parkerna. Trots att de allra flesta hundägare plockar upp efter sina djur så ställer detta fenomen årligen till stora besvär för fotgängare och cyklister.

Många tror att det är okej att lämna kvar bajset bara för att det försvinner i snödrivan, men vi har alla hört uttrycket det som göms i snö kommer fram i tö! Detta gäller även för hundbajset. Dessutom så leder snöröjningen till att bajset riskerar spridas till helt andra platser än där det först lämnades.

När snön smälter och det börjar regna rinner bajs och bajsvatten ner i bäckar och åar. Detta medför inte bara ett onödigt utsläpp av kväve och fosfor, bakterierna kan också förorena vattnet.

Det finns ca 700 skräpkorgar där vi kan sätta våra användna hundbajspåsar och även 25 Tikspac-stationer där det går att gratis ta hundbajspåsarlänk till annan webbplats.

Men här på kontoret tycker vi det är självklart att alla borde plocka upp efter sig oavsett var man bor. Det handlar också om att våga visa framtassarna, vi vet att det finns massor av hundägare som vill göra rätt för sig och alltid plockar upp. Ser man en hundägare som inte har någon bajspåse så erbjud denne en av dina egna påsar. Finns det en hundägare som lämnat efter sig så blir det genast enklare för andra att ursäkta sig från att själv inte plocka upp.

Hund som bajsar

Var måste jag plocka upp efter min hund?

I Luleås lokala ordningsföreskrifter står det att vi alltid ska plocka upp efter vår hund inom följande detaljplanelagda områden:

Luleå tätort:

  • Innerstaden, Norra Bergnäset, Villastaden, Bergstaden, Trolleberg, Trollheden, Trollnäs,
  • Mjölkudden, Notviken, Östermalm, Bergviken, Kallkällan, Klinbacken, Porsön, Björkskatan,
  • Lulsundet, Kronan, Malmudden, Östra- och Västra Skurholmen, Fridhem, Lövskataheden,
  • Svartöstaden, Örnäset, Bredviken, Lerbäcken, Burströmska gärdan, Karlsvik och Hertsön.

Gammelstad tätort:

  • Stadsön, Ektjärn, Öhemmanet och Kyrkbyn

Råneå tätort:

  • Tallheden, Västibyn, Centrala byn, Östra byn, Norra byn, Sundet, Hägnanheden
    och Holmen.

Övrigt:

  • Södra Sunderbyn, Alvik, Antnäs, Bensbyn, Bälinge, Måttsund, Rutvik, Klöverträsk,
  • Persön, Sundom, Jämtön och Niemisel.

Utanför dessa områden ska vi alltid plocka upp på gång- och cykelbanor.