Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunalt vatten till Lulnäsudden!

– Vi har som ett undantag i en nödsituation beslutat oss för att upprätta en förbindelsepunkt från vårt kommunala vattennät till de boende på Lulnäsudden, säger Lenita Ericson ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

Det kontroversiella beslutet togs vid dagens nämndssammanträde där en hemställan från Försvarsmakten och Stadsbyggnasdförvaltningen påtalade nödvändigheten av att försörja området med friskt vatten då det visat sig att grundvattnet i området är otjänligt på grund av för höga halter av det hälsofarliga ämnet PFAS - perfluorerade ämnen -.

Läs mer via denna länk.