Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Miljö- och byggnadsförvaltningen byter ärendehanteringssystem

Vår förhoppning är att personer som kommer i kontakt med oss på olika vis inte ska påverkas av detta.

Den 10 november 2015 kommer miljö- och byggnadsförvaltningen att påbörja ett byte av ärendehanteringssystem.

Bytet beräknas att ta en månad och berör ärenden gällande livsmedelstillsyn, miljötillsyn, alkohol- och tobakstillsyn samt bygglov, förhandsbesked och anmälan enligt plan- och bygglagen.

Vår förhoppning är att personer som kommer i kontakt med oss på olika vis inte ska påverkas av detta. Vår målsättning är att klara av att hantera och handlägga ärenden inom våra ordinarie tidsramar.