Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Karta Björkskataleden

Nya adresser efter Björkskataleden

Adresserna efter Traktorvägen och Traktorgränden utgår och de får nya adresser efter Björkskataleden.

Den 4 november 2014 fastställde byggnadsnämnden att Traktorvägen och Traktorgränden ersätts med namnet Björkskataleden.

Adresserna efter Traktorvägen och Traktorgränden utgår därför och de får nya adresser efter Björkskataleden, på kartan redovisas de nya adresserna.länk till annan webbplats

Namnet Universitetsleden utgår, sträckan mellan Porsödalsrondellen och Universitetsrondellen har namngetts till Universitetsvägen, dvs samma namn på båda sidor om Haparandavägen.