Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stora problem med fett i avloppsrören

Inventering av 400 livsmedelsfastigheter i Luleå klar - nästan hälften saknar fettavskiljare. - Vi hoppas att alla förstår hur viktigt det är med en avskiljare för att inte det egna och kommunens avloppsnät ska stocka igen, säger Hendrik Visser, VA-Chef på Stadsbyggnadsförvaltningen.

79 kommunala fastigheter och 102 privata verksamheter saknar eller har underdimensionerade fettavskiljare i sina storkök, restauranger och cafeér.
Detta innebär att risken för stock i avloppsrören, både i den egna verksamheten och som en följd av det, stock i det kommunala avloppsnätet, är extremt stor.
Rådet från kommunens VA - avdelning är att installera fettavskiljare eller uppgradera befintliga avskiljare för att inte drabbas av problem.

Redan vid servering av 25 portioner mat bör verksamheterna ha en fettavskiljare installerad.