Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå miljöskola tilldelas stipendium

Luleå miljöskola har idag tilldelats Luleå kommuns stipendium för hållbar utveckling. Stipendiet är på 15 000 kronor.

Ingrid "Kicki" Stridfelt och Anders Abrahamsson tar emot stipendiet. Sauli Kattilavaara kunde inte vara med.

Ingrid "Kicki" Stridfelt och Anders Abrahamsson tar emot stipendiet. Sauli Kattilavaara kunde inte vara med.

Miljö- och byggnadsnämnden utnämnde vid sitt senaste sammanträde årets stipendiat. Här följer motiveringen:

"Luleå miljöskola är en stödorganisation i Barn- och utbildningsförvaltningen och har funnits i över 20 år. Uppdraget har varit att implementera hållbar utveckling i alla skolformer i Luleå kommun.

Under åren har över 20 000 elever och lärare mött miljöskolan vid olika utbildningsinsatser som dagsbesök, lägerskola och fortbildning av personal från skolorna. Miljöskolan har bidragit till en ökad förståelse för den individuella påverkan på miljön som elever/lärare har genom sina val i livet.

Miljöskolan har även haft en ambassadörsroll genom att ta emot besökare från många olika länder som Bosnien, Ryssland, Japan m fl. Miljöskolan har också verkat i några av våra vänorter, Murmansk och Zenica med kunskapsspridning om hållbar utveckling till elever och lärare.

Det är med stolthet Miljö- och byggnadsnämnden utser Miljöskolan och deras pedagoger till stipendiater 2015 och hoppas att Miljöskolan fortsätter på sitt arbete med att sprida kunskaper till kommunens elever och lärare om hållbar utveckling."

miljöskolans webbplats kan du läsa mer om vad miljöskolan gör.