Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Pär Holmgren

Pär Holmgren

Pär Holmgren: Gå till banken och fixa hållbar pension 

Meteorologen Pär Holmgren besökte Luleå igår i samband med Framtidsveckan i Norrbotten och berättade om klimatförändringarna och hållbar utveckling.

- Luleå har nu Umeås klimat, om ni inte hade märkt det, säger Pär. 

Varje dag pumpas 85 miljoner fat olja ut ur jorden. Det motsvarar en tredjedel av vattnet i Luleälven. Att fortsätta förbränna olja och kol på det sätt vi gör nu innebär att delar av jorden kommer att bli obeboeliga. Växtzonerna förskjuts norrut en mil per år som en följd av klimatförändringarna.

- Snart har Luleå Sundsvalls klimat. I södra Sverige får man Italiens klimat. Och i Afrika kommer vi att få klimat som homo sapiens aldrig tidigare har upplevt. Det kommer att leda till flykt.

- Vi använder idag kol och olja bara för att det är kul. Till allt ifrån billigt kött till Thailandsresor. Det är inget vi behöver för att kunna leva. Men det positiva är ju att vi kan göra något, säger Pär Holmgren.

Pärs viktigaste råd till den som vill bidra till en hållbar utveckling är därför att gå till banken och be dem att ta bort olja, kol och naturgas ur sina pensionsfonder. Detta dels för att inte bidra till klimatförändringarna och dels för att det är oekonomiskt att satsa pengar i resurser som är på väg att sina.

På sajten klimatkontotlänk till annan webbplats kan du testa hur hållbart du lever.