Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Anmäl friköp av tomträtt till 2014 års taxeringsvärde senast 1 juni

Den förlängda möjligheten för tomträttsinnehavare att friköpa sina tomträtter till 70 procent av 2014 års taxeringsvärde gäller när köpet är helt genomfört under första halvåret 2015.

Anmälan om friköp ska göras till kommunen senast den 1 juni via telefon eller e-post.

Gör anmälan till Projektutvecklingsavdelningen, Stadsbyggnadsförvaltningen på telefon 0920-45 32 31 eller e-post annelie.bernsten@lulea.se.