Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bättre luft i Luleå centrum

Bild som symboliserar arbetet med att göra Luften i Luleå bättre. En man med ett litet barn som sitter utomhus.

Luften behöver bli bättre i Luleå. Därför har Luleå kommun tagit fram en handlingsplan med 31 åtgärder som beskriver vad som görs, vad som gjorts och vilka effekterna blir.

Du kan följa arbetet på våra sidor som heter Bättre luft i Luleå, www.lulea.se/battreluft