Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

3 miljoner att söka för nya tekniker för energieffektivt byggande

Utlysning: Stöd till nya lösningar, tekniker och koncept för lågenergibyggande. Nu kan företag, organisationer och offentliga verksamheter söka stöd för förstudier eller utvecklings- och demonstrationsprojekt av energieffektiva lösningar inom byggande och renovering. 3 miljoner kronor finns avsatta för utlysningen som stänger den 31 maj 2015.

Energimyndigheten genomför i samarbete med Programmet för byggnader med mycket låg energianvändning, LÅGAN, och Nätverket för energieffektivisering i småhus, Besmå, en utlysning för att främja lågenergibyggande och renovering med avsikt att effektivisera energianvändningen. Utlysningen är en av Energimyndighetens främjandeåtgärder för att underlätta genomförandet av kravet på nära-nollenergibyggnader.

Vem kan söka stödet?

Stödet riktar sig till både stora och små företag, offentlig verksamhet och organisationer som har idéer och uppslag till nya lösningar, tekniker och koncept för lågenergibyggande och renovering i syfte att kraftigt reducera energianvändningen.

Vad kan man få stöd för?

Du kan få stöd för i huvudsak tre olika typer av projekt:

  • Förstudier (genomförbarhetsstudier) – utvärdering och analys av hinder, behov, potential, risker, möjligheter och resursbehov för att genomföra ett framtida utvecklingsprojekt,
  • Utvecklingsprojekt – utveckling av nya eller förbättrade produkter, lösningar, processer eller tjänster,
  • Demonstrationsprojekt – demonstration av nya och oprövade produkter, system, lösningar och processer som inte är kommersialiserade eller utbredda på marknaden.

Programmet prioriterar projekt som genomförs av eller i nära samarbete med marknadsaktörer inom bygg- och fastighetsbranschen.