Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Satsa på solen i sommar - producera din egen värme, varmvatten och/eller el!

Visste du att solinstrålningen mot ett villatak i Norrbotten är sex till åtta gånger större än husets värmebehov under ett år? Har du ett södervänt tak med bra lutning? Installerar du där en kombination av solfångare och solceller så kan du få uppvärmning, varmvatten och hushållsel helt gratis av solen under mer än halva året!

Det är lätt att tro att solenergi inte är något att satsa på här uppe i Norrbotten eftersom vi har väldigt lite sol under en del av året. Inget kunde vara mer fel! Det är en mycket liten skillnad i mängden solinstrålning om man jämför norra och södra Sverige. Skillnaden är att solenergin är mer koncentrerad till sommarmånaderna här hos oss, mängden solinstrålning är i princip densamma som i södra Sverige.

Särskilt här ute vid kusten har vi ett mycket gynnsamt läge för solenergi eftersom vi ofta har många och långa soldagar under sommaren. Vi ligger ju ofta i topp i solligan! Nedan ser du information om en solenergianläggning i Vännäs kommun, lite söderut men också lite inåt landet.

Man kan konstatera att det produceras mest energi under sommarmånaderna såklart men har man en brant lutning på sitt tak så att snön rasar av snabbt, kan man få ett bra tillskott även en solig februaridag!

Det finns två sätt att använda solens energi på. Dels kan man sätta upp solfångare som värmer upp varmvatten och dels sätta upp solpaneler/solceller som producerar elström. Man kan välja det ena eller det andra eller en kombination av dem båda.

Bild från ett studiebesök hos en familj i Ale utanför Luleå som är självförsörjande när det gäller varmvatten och hushållsel under sju månader av året

Bild från ett studiebesök hos en familj i Ale utanför Luleå som är självförsörjande när det gäller varmvatten och hushållsel under sju månader av året


Hur ska man då tänka om man vill installera solfångare och/eller solceller?

Först och främst - kolla förutsättningarna!

  1. Har du ett lämpligt tak eller annan yta i sydväst till sydostlig riktning?
  2. Vilken lutning är det på taket eller ytan? Här i Luleå är det 45-50 graders lutning som är den optimala för att fånga solens strålar på bästa sätt.
  3. Skuggas taket eller ytan någon gång under dagen? Går det att åtgärda?'

Läs på om solenergi, solvärme och sol-el

Kontrollera er nuvarande energiförbrukning när det gäller värme, varmvatten och hushållsel

  • Per år
  • Under juli månad
  • Under en dag i juli

Planera utifrån er nuvarande förbrukning hur stor anläggning ni behöver

En tumregel: Räkna med ca 10-15 m2 solfångare för att täcka både värme och varmvattenbehovet för en normalvilla med fyra boende. Ska man enbart ha för varmvatten räcker ungefär hälften.

När det gäller sol-el måste ni titta på er elräkning och se ungefär hur mycket ni använder för att avgöra hur stor anläggning ni behöver. Man ska helst inte producera mer än man själv förbrukar på ett år.

Om ni tycker det här är svårt kan man istället kontakta ett företag som levererar och installerar solfångare och/eller solceller och få hjälp med dimensionering mm. Ska du installera solceller måste en behörig elektriker göra installationen.

Ta in offerter från minst tre företag för att få bästa pris och olika alternativ att välja på.

Välj ut den bästa offerten och planera installationen.

Bygganmälan/bygglov och föranmälan om elproduktion

Om solfångarna/solcellerna kommer att följa takets lutning ska du göra en bygganmälan till Miljö- och byggnadsförvaltningen på Luleå kommun, det krävs inget bygglov i detta fall. Följer det däremot inte takets lutning måste du göra en fullständig bygglovsansökan.

Ni måste också göra en föranmälan om egen produktion av el till nätbolaget (här i Luleå, Luleå Energi AB) ifall ni ska installera solceller och producera egen el som kopplas till befintligt elnät.

Genomför installationen

Sök ROT-bidrag eller solcellsstöd

​Man har möjlighet att söka ROT-avdrag för hälften av arbetskostnaden för installation av både solfångare och solceller. För solceller kan man också söka solcellsstöd, dock är det väldigt lång väntetid på besked om man får det stödet eller inte och det uppgår enbart till 20 % av kostnaden för installationen så oftast får man mer om man söker ROT-bidrag istället. Det är inte tillåtet att söka både ROT-bidrag och solcellsstöd för samma anläggning.

Funktionstest av anläggningen

Se till att få bra drift- och skötselmanualer av installatören/leverantören

Ovanstående är en enkel guide med huvudpunkterna i processen att installera solvärme och/eller sol-el. Mer information hittar du om du klickar på länkarna nedan.

Läs mer om solvärme

Läs mer om sol-el

Kontakta Luleå kommuns energi- och klimatrådgivare om du har frågor eller vill ha mer information!

Lena Hedberg, tel 0920-45 40 47 eller via e-post lena.hedberg@lulea.se

Lycka till och vi hoppas såklart på en riktigt solig sommar!