Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vatten och Hållbar utveckling – temat för 2015

Varje år, belyser Världsvattendagen som uppmärksammas den 22 mars varje år, en särskild aspekt av sötvatten. Under temat ”Vatten och hållbar utveckling” utgör 2015 ett viktigt tillfälle att befästa och bygga vidare på de tidigare Världsvattendagar, och att lyfta fram vattnets roll för en global hållbar utveckling.

FN:s organet UN-Water stödjer Världsvattendagens kampanj på en internationell nivå, och bestämmer temat varje år. På World Water Week i Stockholm, i september 2014 presenterade UN-Water planen för 2015 års Världsvattendags-kampanj, som koordineras av UNDP med stöd av WWAP, UNESCO, HABITAT, UNEP, Världsbanken och FN-DESA.

I Sverige koordineras Världsvattendagen av SHR ( Svenska Hydrologiska Rådetlänk till annan webbplats).

Läs mer om världsvattendagen