Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Anmäl hinder i offentliga lokaler via webben

Upplever du hinder för tillgängligheten till lokaler eller platser där allmänheten har tillträde? Fastighetsägaren är skyldig att åtgärda det. Nu kan du göra anmälan om hinder via webben.

Lokaler och platser dit allmänheten har tillträde ska anpassas så att de är tillgängliga för alla, oavsett variationer i rörelse- och orienteringsförmåga. Det är ett krav som Boverket ställer i sina bestämmelser om enkelt avhjälpta hinder.

Om du upplever ett hinder, använd formuläret för att göra en anmälan, beskriv hindret och bifoga även en bild.

Läs mer om hinder i offentliga lokaler.