Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ingen PFAA i Luleås vatten

Idag går Livsmedelsverket ut med kartläggningen av förekomst av PFAA som gjorts i Luleå under våren 2014. PFAA används bland annat som impregneringsmedel för papper, textilier och heltäckningsmattor. Ämnena kan även finnas i brandsläckningsskum och används som processhjälpmedel av industrin. Provtagningen har utförts i två omgångar och inte vid något tillfälle har PFAA kunnat detekteras. Luleborna kan med andra ord lugnt fortsätta att dricka sitt kranvatten.

I Luleå har riskbedömningar för samtliga kommunala vattenverk i kommun gjorts och provtagning enligt Livsmedelsverkets rekommendationer har genomförts för de två vattenverk där det ansågs att det kunde föreligga en förhöjd risk, Bergnäsets vattentäkt samt Gäddviks vattentäkt.
Den förhöjda risken är framförallt kopplat till vilka verksamheter som finns i tillrinningsområdet till vattentäkterna. 

- Provtagningen har utförts i två omgångar under våren 2014 och inte vid något tillfälle har PFAA kunnat detekteras. Det vill säga, ingen PFAA har kunnat påvisas vid någon av våra vattentäkter, säger Petra Viklund, Va - ingenjör på Luleå kommun.
Luleborna kan med andra ord lugnt fortsätta att dricka sitt kranvatten.

Läs mer om PFAA = Perfluorerade alkylsyror.