Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt varningssystem vid kriser

Nu införs ett nytt varningssystem som innebär att du kan få ett talmeddelande direkt via din fasta telefon vid en krissituation. Systemet är ett komplement till ett så kallat VMA, Viktigt meddelande till allmänheten.

Vid ett VMA blir man som invånare vanligtvis varnad via radio och tv samt i särskilda fall även via ljudsignal utomhus, den så kallade ”Hesa Fredrik”.

Snabbare varning, ökad trygghet

För att nå ut till ännu fler människor vid en eventuell stor händelse och ytterligare öka tryggheten, kompletteras nu VMA med varningar via telefon.

Det innebär att du kan bli varnad direkt om något händer i ditt område.

Från och med den 1 september 2014 kommer man att kunna skicka ut varning genom ett talmeddelande till fast telefoni. Senare under hösten/vintern kommer man även att kunna varna via SMS till adressregistrerade mobiltelefoner.

Läs mer om det nya varningssystemetlänk till annan webbplats