Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fettproblem i avloppen

Bildrättigheter:karin.sundby@miljotratten.com

Sedan 2011 pågår ett projekt som ska bidra till att förhindra de problem som uppstår på grund av fett i avlopp.

För dig som entreprenör, fastighetsägare och näringsidakare kommer vi under oktober att informera om vad som gäller och vilket ansvar som åligger vid hanteringen av fettavfall.
Datum och tider finns på vår informationssida om fettavskiljare.
Vi kommer även att sända brev till berörda parter med information om mötetna