Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stipendium för hållbar utveckling tilldelat Luleå biodlarförening

2014 års stipendiat blev alltså Luleå biodlarförening. Utdelningen gjordes den 16 juni vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Föreningen representerad av Arne Sundqvist, mångårig ordförande, Petter Esberg, ordförande och Erik Heedman, sekreterare

Föreningen representerad av Arne Sundqvist, mångårig ordförande, Petter Esberg, ordförande och Erik Heedman, sekreterare

Miljönämnden utnämnde vid sitt senaste sammanträde 2014 års stipendiat med följande motivering.

"Luleå biodlarförening är en förening som med sina aktiviteter stödjer den hållbara utvecklingen och den biologiska mångfalden.

Föreningens verksamhet fungerar även som en social brygga mellan olika åldrar och kön. Den lokalproducerade honungen gör att kommuninnevånarna kan köpa honung utan att bidra till långa dyra transporter från andra länder.

Med de ökade kunskaperna om pollinerande insekters betydelse både lokalt som globalt är biodlarföreningen en mycket viktig aktör för kommande generationer. Det talas om en global bidöd. I södra Tyskland dog 80 procent av de odlade bina och i Sverige en fjärdedel år 2010. Det globala pollineringsvärdet som bin utför är värderat till ca 1 900 miljarder kronor.

Tack vare biet har vi mat på bordet, inte bara honung.  76 % av allt vi äter inom EU av vår mat kommer till tack vare binas pollineringsarbete. Förutom de grödor vi äter pollinerar bin även växter som är viktiga för vattenrening, markbindning och koldioxidneutralisering. Honungen som bina producerar är fulla av antioxidanter och vitaminer. Biodlarföreningen är ett föredöme och visar med sitt arbete på den typ av EKO-systemtjänster som är viktiga för oss alla nu och i framtiden."

Glada pristagare

Erik Heedman, sekreterare i föreningen berättar:
- Stipendiet betyder mycket för oss. Väldigt glädjande.
- Vi märker att intresset för biodling ökat jättestarkt. Bara i år har vi haft 16 nybörjare, mest kvinnor. Vi har närmare 70 medlemmar idag.

Luleå biodlarförening har en webbplats där det går att läsa mer om arbetet man utför och om bin förstås. https://sites.google.com/site/biodlare/länk till annan webbplats