Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fastighetsägare kan söka pengar hos Boverket

Fastighetsägare som har idéer för att skapa fler bostäder för unga kan söka stöd hos Boverket för det. Under 2014 finns 20 miljoner kronor avsatta för ändamålet. 

Projekten ska främja ett innovativt byggande för att öka utbudet av bostäder för unga. 

Ännu så länge har nio projekt fått pengar. Läs mer på boverkets webblänk till annan webbplats.


Bostadssituationen är problematisk för många unga.