Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Käppar i marken märker ut var ett hus ska byggas

Regeringen föreslår lättnader i bygglovsplikten

Från och med 2 juli 2014 kan det bli ändringar i vad som kräver bygglov. 

Om lagförslaget går igenom kommer det att bli bygglovsbefriat att bygga större komplementbyggnader och mindre bostäder. En- och tvåbostadshus ska kunna byggas till utan bygglov. På en- och tvåbostadshus ska också högst två takkupor kunna byggas. Slutligen ska enbostadshus bli möjliga att inreda med ytterligare en bostad. 

Bygglovsbefrielsen för ”friggeboden” kommer att finnas kvar.

För vissa av de föreslagna bygglovsbefrielserna kommer en anmälanplikt att inträda.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 2 juli 2014. Fram till dess gäller plan- och bygglagen som vanligt i sin nuvarande form.

För mer information om förslaget se regeringens pressmeddelande.

Lagrådets yttrande över lagförslaget

Lagrådet har lämnat ett yttrande på regeringens lagförslag. I yttrandet anser Lagrådet att lagförslaget behöver arbetas vidare på och kompletteras.