Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Foto: Susanne Lindholm

Fler bostäder till Luleå

Luleå växer och målet är 10 000 nya Luleåbor. Under de närmaste tre åren beräknas bostäder till cirka 2 500 personer bli klara. Därefter är delar av det nya VA-nätet utbyggt och då finns förutsättningar till ännu fler bostäder. Det betyder att det även behövs fler aktörer som vill bygga i Luleå.

Under 2013 färdigställdes cirka 320 bostäder och befolkningen ökade med 500 personer. De kommande åren trappas farten upp. Ungefär 500 bostäder per år bedöms färdigställas i Luleå under 2014-2016, vilket motsvarar närmare 2 500 boende.

Ett exempel är de nya stadsradhusen på Mjölkuddenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som presenterades igår.

Bedömning färdigställda bostäder i Luleå 2014-2016 (pdf)öppnas i nytt fönster

Bygga ett samhälle för 10 000 fler

Foto: Per Pettersson.

Men fokus ligger inte bara på bostäder. Luleå ska vara en attraktiv stad med god samhällsservice och ett brett utbud.

– Vi ska bygga ett samhälle för 10 000 fler. Det innefattar förutom bostäder även arbetsplatser, skolor, idrottshallar, restauranger och mycket annat, säger stadsbyggnadschefen Malin Lagervall.

– Vi jobbar kontinuerligt med att ta fram planer för alla projekt. Planberedskapen är god, men kommunen kan inte bygga allt själv. För att realisera planerna måste det finnas intressenter som vill bygga, fortsätter hon.

Därför intensifieras nu arbetet med att hitta nya kapitalstarka aktörer som vill bygga i Luleå.

– Vi måste visa att det finns en växande marknad i Luleå och kommunicera ut den bilden till viktiga intressenter. Trycket efter bostäder är stort och det finns ett ökande kundunderlag. Det såg vi bland annat när Lulebo annonserade ut 70 nya lägenheter och fick över 1 700 svar, säger kommunchef Anne Karlenius.

Nytt VA-nät ökar takten

Illustration: Yours kommunikationsbyrå.

För att Luleå ska kunna fortsätta växa på ytan måste staden även växa under marken. Utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet är ett av de största projekt som genomförts i kommunen och består av ett stort antal etapper.

– Projektet kallas Östra länken och under 2014 kommer de två första etapperna att komma igång. Där de nya ledningarna dras blir det även nya parkområden och trafik­lösningar, berättar Bengt Jonsson, chef för tekniska förvaltningen.

Den del av VA-nätet som ska försörja stadsdelen Kronan och centrum beräknas vara klar 2017 och då kan takten på byggandet ökas ytterligare. Utvecklingen av Kronan kan fortsätta och nya centrala bostadsområden, som Munkeberg strand och Stadsviken med totalt cirka 2 000 bostäder, kan växa fram.

Mer information om Munkeberg strand, Stadsviken och Kronanlänk till annan webbplats
Mer information om Östra länkenlänk till annan webbplats

Plats för mer

Foto: Per Pettersson.

Luleå är inne i en intressant och spännande utveckling. 10 000 nya Luleåbor är ett långsiktigt mål, men befolkningskurvan pekar stadigt uppåt.

Kommunen arbetar för fullt för att möjliggöra ett fortsatt byggande så att det finns plats för både fler människor och företag. Men också plats för att kunna mötas och för att kunna leva ett aktivt och socialt liv.

Mer information om 10 000 nya Luleåborlänk till annan webbplats Mer information om Vision Luleå 2050länk till annan webbplats

Kontaktpersoner
Anne Karlenius, kommunchef, 0920-45 37 11 Malin Lagerwall, stadsbyggnadschef,
0920-45 35 39
AnneLie Granljung, planchef, 0920-45 35 46 Bengt Jonsson, chef tekniska förvaltningen, 0920-45 50 06