Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå Energi bäst i Sverige

Luleå Energi får högst betyg i landet av sina kunder. Det visar en undersökning från Svenskt kvalitetsindex.

Energibranschen uppvisar en positiv trend, kunderna inom elhandel, elnät och fjärrvärme har blivit allt nöjdare under de senaste åren. Fakturorna som länge ansetts vara en utmaning att förstå upplevs som allt mer tydliga och tillförlitliga för varje år. Positiva upplevelser av företagens produkter och service gör att kunderna känner att de får mer för sina pengar. Utöver ökad kundnöjdhet har även det generella förtroendet för branschen stärkts.

Privatkunderna har aldrig varit nöjdare med sina elhandelsföretag. Högst betyg i landet när det gäller kundnöjdhet hos privatkunder får Luleå Energilänk till annan webbplats med 78,5 procent nöjda kunder, vilket ska jämföras med snittet som ligger på 67,8 procent. När det gäller hur nöjda elnätskunderna är hamnar Luleå Energi på en andraplats i landet med betyget 76,4 procent nöjda kunder. Högst betyg i landet får man även när det gäller kundnöjdhet med fjärrvärmen med betyget 83,9 procent nöjda kunder.

Några förklaringar till ökningen är att kunderna generellt känner sig mycket nöjda med sina nuvarande elavtal och att fakturorna upplevs som allt mer tillförlitliga och tydliga. Tre av fyra elhandelskunder upplever dessutom att de behandlas som värdefulla kunder.

En av framgångsfaktorerna för de företag som befinner sig i toppen är att de har en tydlig profilering som kunderna uppfattar och förstår. Medvetenheten kring detta leder till att företagens varumärken förknippas med positiva associationer av kunderna.