Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Karl Norling, ordförande Luleå studentkår, klipper bandet vid invigningen. Till sin hjälp har han rektor Johan Sterte och kommunalråd Karl Petersen. Foto: Anna Thurfjell.

Bergvikens studentmoduler inflyttningsklara

I dag hölls en invigningsceremoni där kommunalråd Karl Petersen överlämnade en symbolisk nyckel till representanter för studentkåren och universitetet.

Efter branden på Klintbacken där ett studentbostadshus förstördes har Luleå kommun arbetat intensivt med att färdigställa ersättningsbostäder till de drabbade. Idag invigdes de bostadsmoduler som har iordningsställts på gamla Bergviksskolans tomt.

En symbolisk nyckel till studenterna. Foto: Anna Thurfjell.

– Det är bara sex veckor sedan ett helt hus brann ner och nu är ersättningsbostäderna klara. Det har gått snabbt, alla krafter har tillsammans arbetat för att lösa situationen. Jag känner mig glad och stolt över att få hälsa studenterna välkomna, sa Karl Petersen och överlämnade en symbolisk nyckel till Karl Norling, ordförande för Luleå Studentkår.

Även Luleå tekniska universitets rektor Johan Sterte uppmärksammade det goda samarbetet och riktade ett stort tack till Luleå kommun.

– Det var väldigt, väldigt tungt efter branden och det känns väldigt, väldigt skönt nu att kommunen så snabbt kunnat lösa det temporära studentboendet, menade Johan Sterte.

Studentmodulerna planeras att vara på plats i två år och inflyttningen har redan börjat.

Planer för ytterligare studentbostäder

520 nya studentbostäder till 2016. Foto: Luleå kommun.

Arbetet med nya permanenta studentbostäder pågår. Under 2014 kommer 130 studentlägenheter på Klintbacken att färdigställas. Hälften blir inflyttningsklara till höstterminen och den andra hälften till årsskiftet 2014-2015.

2015 planeras det för ytterligare 130 lägenheter på Klintbacken. Det pågår även detaljplanearbete för cirka 260 nya forskar- och studentbostäder norr om universitetet.

Totalt handlar det om cirka 520 nya studentbostäder fram till 2016.


Fakta Studentmodulerna

Interiör från en av modulerna. Foto: Anna Thurfjell.

Det blir totalt 65 moduler, varav tre moduler är gemensamma serviceutrymmen för bland annat tvättstuga och postfack.

Den första etappen, som nu är inflyttningsklar, består av 37 modullägenheter och tre servicemoduler. De följande etapperna består av totalt 25 lägenhetsmoduler. I mitten av januari beräknas de sista vara inflyttningsklara.

Varje modul är på 14,5 kvadratmeter och har egen toalett, dusch och ett pentry. El och internet är indraget. Modulerna är möblerade.

Luleå kommun står som hyresvärd och lägenhetsmodulerna förmedlas av Studentbostadsservice. Hyran ligger på 2 760 kr/mån för tio månader (två avgiftsfria månader; juni och juli).