Nyheter

På denna sida visas aktuell månads nyheter. I högerspalten kan du välja månad.

 • Brandvarnardagen

  Den 1 december är det brandvarnardagen. Kom ihåg att kontrollera din brandvarnare och byta batteri när du tar fram ditt julpynt eller gör det till vana att göra det på brandvarnardagen!
  För att hjälpa dig komma ihåg att testa din brandvarnare kan du anmäla dig till en SMS-tjänst. Den är helt gratis och ditt telefonnummer kommer inte användas i något annat syfte än att påminna dig om att testa brandvarnaren.
  Läs räddningstjänsten information om brandvarnare och SMS-tjänst.
  Publicerat 2016-11-30
 • Miljöinspektör Henrik Löf jobbar med inventeringen av enskilda avlopp. Foto: Susanne Lindholm

  Enskilda avlopp inventeras

  I Luleå kommun finns det 4 000 enskilda avlopp och antalet ökar på grund av nya bostäder som byggs och fritidshus som renoveras. Reningen i ett enskilt avlopp är ofta betydligt sämre än i ett kommunalt reningsverk. Många avlopp har nästan ingen rening alls. Det bidrar till övergödning och en ökad risk för dåligt dricksvatten.

  Publicerat 2016-11-30
 • Finns det kulturhistoriska intressanta byggnader och miljöer i Luleå centrum?

  Luleå är en fantastisk kommun med många intressanta byggnader och miljöer värda att bevara, uppleva, utveckla och vårda. Nu kan du ta del av inventeringen av kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer i Luleå centrum.
  Publicerat 2016-11-29
 • Behöver ni kontors- och konferensmöbler?

  Vi får in en stor mängd kontors- och konferensmöbler till oss under vecka 48-50. Passa på att fynda på Återvinningsmarknaden. Välkomna!
  Publicerat 2016-11-29
 • Öppet hus på Brandstationen i Luleå

  På skyltsöndag den 27 november är du välkommen till öppet hus på brandstationen i Luleå mellan kl 12.00-15.00.
  Räddningstjänsten visar fordon och utrustning samt ger råd om brandskydd i bostäder.
  Välkommen !

  Publicerat 2016-11-25
 • Att kasta snus i toaletten är inte okey

  53 procent av svenska snusare vet inte om att det är skadligt för miljön att spola ned snus i toaletten. Det är till och med så pass illa att det varje dag slängs 4 miljoner snusprillor i svenska toaletter.
  Publicerat 2016-11-16
 • Kommunen samordnar frågor kring otillåtna bosättningar

  Miljö- och byggnadsnämnden kommer på tisdagens nämndsmöte föreslå kommunstyrelsen att inrätta en samordnare för att bättre hantera alla frågor kring otillåtna bosättningar inom och på kommunens fastigheter.
  – På det här sättet samlar vi våra krafter och säkrar att människor inte far illa, säger Farida Jamshidi, vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

  Publicerat 2016-11-11
 • Ledningsarbete Köpmantorget.

  Luleås tillväxt ger höjd VA taxa

  Luleås växer. Därför behövs en justering av VA taxan. Stadsbyggnadsnämnden föreslår en höjning med 8% på brukningsavgiften samt 10% på anläggningsavgiften.
  Publicerat 2016-11-06
 • Petra Viklund, ny VA-chef vid Luleå kommun. Foto: Susanne Lindblom

  Petra - Luleås nya VA-chef

  Med ett genuint intresse för vattenfrågor kliver Petra Viklund, 35 år, in som ny chef för kommunens vatten-och avloppsavdelning på Stadsbyggnadsförvaltningen.

  Publicerat 2016-11-03