Nyheter

På denna sida visas aktuell månads nyheter. I högerspalten kan du välja månad.

  • Om perflorerade ämnen i grundvattnet på Räddningstjänstens Utbildningscentrum

    I flera medier uppmärksammas att perflorerade ämnen i grundvattnet hittats på vår övningsplats, Räddningstjänstens Utbildningscentrum på Hertsön. Övningsplatsen har använts för kommunala övningar sedan 1983 och flygplatsräddningsövningar sedan tidigt 90-tal och används idag av både Luleå räddningstjänst, flygplatsräddningstjänsten från F21 och några andra räddningstjänster.

    Publicerat 2015-08-28
  • Förekomst av PFAS upptäckt i vatten nära F 21

    Försvarsmakten har funnit spår av PFAS - perfluorerade ämnen - vid ett vattenprov i Lulnäsuddens gemensamma vattentäkt. Området ligger nära F 21 i Luleå och tidigare övningar med brandsläckningsskum där kan vara en källa. Försvarsmakten avråder i avvaktan på närmare utredning från att använda vattnet vid Lulnäsuddens sommarstugeområde som dricksvatten och för matlagning.

    Publicerat 2015-08-26