Nyheter

På denna sida visas aktuell månads nyheter. I högerspalten kan du välja månad.

  • Anmäl hinder i offentliga lokaler via webben

    Upplever du hinder för tillgängligheten till lokaler eller platser där allmänheten har tillträde? Fastighetsägaren är skyldig att åtgärda det. Nu kan du göra anmälan om hinder via webben.
    Publicerat 2014-10-27
  • Ingen PFAA i Luleås vatten

    Idag går Livsmedelsverket ut med kartläggningen av förekomst av PFAA som gjorts i Luleå under våren 2014. PFAA används bland annat som impregneringsmedel för papper, textilier och heltäckningsmattor. Ämnena kan även finnas i brandsläckningsskum och används som processhjälpmedel av industrin. Provtagningen har utförts i två omgångar och inte vid något tillfälle har PFAA kunnat detekteras. Luleborna kan med andra ord lugnt fortsätta att dricka sitt kranvatten.
    Publicerat 2014-10-07