Skogskötsel

Luleå kommun äger cirka 13.000 fotbollsplaner stort skogsområde, eller 6.500 hektar. Den största delen ligger i anslutning till tätorter i kommunen och en del öar.

Den kommunala skogen har många funktioner. Den tätortsnära skogen ger plats för lugn och rekreation. Kommunen värnar även om att bevara biologisk mångfald genom att bedriva hållbart skogsbruk och bevarande av skog i kommunala reservat.

Givetvis är även skogen en ekonomisk tillgång. Både som markreserv då tätorter växer och då det bedrivs skogsbruk med försäljning av avverkad skog.

Skogen växer! Varje år växer kommunens skog med cirka 20 000 m3. Det motsvarar ungefär 500 fullastade timmerbilar med släp. Årligen avverkas cirka 7 500 m3. Det motsvarar ungefär 200 fullastade timmerbilar med släp!

Virke och ris från kommunskogen säljs till högstbjudande virkesköpande företag. Timmer sågas till plank och bräder och riset används förutom till majbrasor till uppvärmning. En del av björken som avverkas levereras till arbetsmarknadsförvaltningen som klyver ved till kommunens alla anläggningar.

Jakten på kommunskogen är utarrenderad till Luleå jaktvårdsklubb– Jakten förser jägare i Luleå jaktvårdsklubb med jaktupplevelser samt viltkött.

Kundcenter - Kontakt och felanmälan:
0920-45 30 00

 

Återställ
Varför äger kommunen skog?
Återställ
Hur stort skogsinnehav har Luleå kommun?
Återställ
Servicedeklaration
Återställ
Riktlinjer för skötsel av skogsområden
Återställ
Tillvarata och utveckla skogens värden