stadsträdgården blommor

Växthus och plantskola

I Björsbyn finns en anläggning med växthus och plantskola. Detta utgör ryggraden i parkverksamheten i och med att det blir möjligt att tillhandahålla klimatanpassat växtmaterial på orten vid den tid det behövs.