Planteringsbroschyr 2016 - Fred och kärlek

Broschyr luleå kommuns planteringar 2016

Klicka på bilden för att öppna broschyren i PDF-format

—Jag hoppas att freden och kärleken får gro och växa lika bra som våra blommor, säger Sara Svensson sektionschef Park & Evenemang om valet av årets tema.

I årets broschyr kan du ta del av hur årets blomrabatter tagit form och vilka det är som gör alla fantastiska planteringar.

Broschyr

Broschyren, som är gratis, finns bland annat att hämta på Stadshuset, Midgårdsvägen 19, Södra strand och Turistbyrån.

Vill du ha broschyren digitalt i PDF-format eller skriva ut den själv så är det bara att klicka på bilden.

Årets tema

Årets tema tillkom i september när många människor var på flykt från sina hemländer. Avsaknaden av fred blev väldigt påtaglig, även här i Luleå.

—Vi på Parken älskar blommor och grönt, men kan våra blommor och planteringar tillföra mer kärlek och fred i världen? Vi tror det, inleder Sara Svensson,sektionschef Park ochEvenemang broschyrens text.

Sammarbete med D.I.O.R

I år driver Luleå kommun ett projekt tillsammans med D.I.O.R - Delaktighet och inflytande i det offentliga rummet - som riktar sig till ungdomar mellan 13 och 19 år. I år kommer ungdomarna att göra våra bänkar längs med Storgatan mer kärlekfulla.

Lite fakta

  • Luleå kommun odlar ungefär 80 000 plantor varje år.
  • Avdelningen Park och Evenemang har ungefär 30 fastanställda och på våren tillkommer cirka 40 säsongsanställda.
  • Vi har 2 300 m2 växthusyta som bl a värms upp med solceller och med pellets.
  • Vi tar hand om ungefär 500 parkbänkar och sköter tömningen av 655 papperskorgar.
  • Vi tar hand om 68 lekplatser.
  • På vintern spolar vi 40 isbanor.
  • Fredsduvan återfinns som symbol i Gamla Testamentets berättelse om syndafloden, där duvan är glädjens budbärare.(Wikipedia)
  • Blomsterspråket är ett symbolspråk, som i första hand - ofta på ett hemlighetsfullt sätt - vill uttrycka känslor som glädje, vänskap och kärlek. Olika sorters blommor symboliserar olika saker och även blommans färg och antalet blommor kan ha betydelse för vad det är som uttrycks. (Wikipedia)