Foto: Luleå kommun

Parkbelysning

Vid vintersolståndet har vi mindre än 3 timmar dagsljus här uppe. Då är det viktigt att hitta andra ljuskällor att förlita sig på även under dagtid. Mörkret blir vad man gör det till. Vårt mål är att det ska vara mysigt!

Det är viktigt att du känner dig trygg i vid besök i våra parker och grönområden även efter mörkrets infall. Det är en av målsättningarna med belysningen som finns där längs gångvägar och parkstråk. Därtill vill vi skapa en mysig stämning med bland annat upplysta träd och skulpturer.

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra parkområden. Vill du veta mer eller komma med tips är du välkommen att kontakta oss.