Foto: Susanne Lindholm

Buskage

Buskar är ett naturligt och trevligt sätt att möblera på grönytor. De skapar rum i stora parker och skyddar mot insyn och blåst.

För att buskarna ska bli riktigt gröna och fina utförs renhållning och skötsel sker enligt olika frekvenser. En nyplanterad buske kräver mer skötsel än en redan etablerad på grund av ogräsrensningen. Mest krävande är dock rosenrabatter.