Park- och naturskötsel

Nästa gång du rör dig längs Luleås cykel- eller bilvägar lägg då märke till allt som omger vägen. Oavsett om det rör sig om gräsytor, träd, planteringar eller belysning står vi med största sannolikhet bakom skötseln av detta.

Föreläsning om Blommor och bin

Den 25 maj är alla välkomna till en föreläsning med temat Blommor och bin, hållbarhet och biologisk mångfald.

Plats: Kulturens hus, lilla salen

Tid: 25 maj, 11.00 – 12.00

Föreläsare:

 • Anna-Marita Johansson, sektionschef Parkdrift Luleå kommun. Berättar om Luleå kommuns arbete med en hållbart grön stad.
 • Gunnar Jonsson, rådgivare för hållbar livsmedelskompetens i skolan, Länsstyrelsen. Berättar bland annat om binas betydelse för vår överlevnad och om vikten av biologisk mångfald.

Driften av Luleås parker och naturområden är uppdelat på två distrikt - centrumdistriktet och ytterdistriktet. I skötseln och underhållet ingår bland annat gräsklippning, beskärning av buskar, utsmyckning och plantering av blommor, buskar och träd.

Skötseln är indelad i olika klasser där finpark är den klass som kräver mest skötsel. Hit hör bland annat Stadsparken och Hermelinsparken.

Vill du veta mer om vilka träd, buskar och blommor som du ser i våra parker kan du kontakta Stadsträdgården.

Centrumdistriktet

 • Bergviken
 • Bredviken
 • Centrumhalvön
 • Hertsön​
 • Kronan
 • Lerbäcken
 • Malmudden
 • Mjölkudden
 • Notviken
 • Skurholmen
 • Svartöstaden
 • Örnäset
 • Östermalm

Ytterdistriktet

 • Antnäs​
 • Bensbyn
 • Bergnäset
 • Björskatan
 • Ersnäs
 • Gammelstad
 • Niemisel
 • Porsön
 • Råneå
 • Stadsön​
 • Storheden
 • Sunderbyn
 • mfl. byar​


Kundcenter - Kontakt och felanmälan:
0920-45 30 00