Naturvård för friluftsliv

Naturvård handlar om att skydda och vårda värdefulla områden för biologisk mångfald och filuftsliv. Det handlar även om att främja människors hälsa och välbefinnande genom vårt behov av naturupplevelser. Luleå kommun verkar för ekosystemens långsiktiga hållbarhet och biologiska mångfald.

Inom Luleå kommun finns ett flertal naturskyddsområden som anpassats för rekreation och naturupplevelser.

Läs mer om några av våra naturskyddsområden och vad de kan erbjuda.

 

Interaktiv karta med information från Länstyrelsen

Klicka på kartan nedan för att komma till Luleå kommuns interaktiva karta . Om du klickar på områdena kan du få mer information om naturskyddsområdena.

Klicka på bilden för att komma till kommunens interaktiva karta