Julgranar i Luleå


 

Julgranar i Luleå 2017

Stadsöcentrum Gammelstad

Granen som ska pryda Stadsöcentrum kommer att tas från Utmarksvägen på östra Skurholmen. Granen kommer från början från plantskolan i Sunderbyn och är av släktet Abies alltså ädelgranar, så den är riktigt fin. Den har vuxit sig både gammal och vacker på en privat tomt i över 70 år men ska nu avsluta sin resa med att lysa upp och glädja alla Luleåbor som passerar Gammelstad. Granen tänds sedvanligt till första advent och blir kvar till efter trettondagen då den tas ned.

Nedmonteringen av granen på Utmarksvägen befaras dock bli en aning knepig då trädet är både högt och brett.
-Vi måste montera ner elledningar för att den ska gå att ta ner, säger Niklas Öqvist, landskapsingenjör på Stadsbyggnadsförvaltningens parkavdelning.
- Men vad gör man inte för att få en vacker julgran, konstaterar kollegan och arbetsledaren Lars Olofsson glatt.

FAQ - Julgranar

Hur många ansöker om julgransbidrag ?
Förra året ( 2016) var det 24st. Julgransbidraget är för att bekosta att själv skaffa fram en julgran och ska täcka en del av elkostnaden.

Varifrån får ni julgranarna?
Privatpersoner som vill ha bort en julgran som vi vill ha. Den bör vara fint formad och kring kring 10 meter hög.

Har ni alltid julgranar att tillgå?
Det har alltid löst dig tidigare

Är det någon gång ni inte fått ihop tillräckligt med granar.
Nej

Prioriterar ni några områden/platser för granarna?
Vi sätter upp fem granar, Stadsötorger, Råneå Centrum, Kyrktorget, Nytorget
(på nygatan) och Örnnäsrondellen.

Har ni någon speciell utkörningsrutt för granarna?
I år tar vi dem på västra distriktet först och de börjar dom med idag. (2017-11-21)

Dekoreras och tänds alla samtidigt ?
ja, granarna tänds alltid fredagen före 1:a advent

Köper ni granarna eller får ni dem ?
Vi betalar inte för att hämta granarna utan om man vill skänka en gran så står vi för fällning och bortforsling.

Varifrån kommer granarna som folk får ansöka om. Är det bidrag i form av gran eller pengar de får?
De får pengar och måste skaffa fram granen själv.

Bidrag till offentliga julgranar 2017

Stadsbyggnadsnämnden beslutar årligen om att tilldela föreningar och organisationer bidrag för anordnande av offentliga julgranar på allmänna platser i byarna.

Endast offentliga julgranar i byar kan beviljas, då Stadsbyggnadsförvaltningen sätter upp offentliga julgranar i de olika stadsdelarna.

Kriterierna för att kunna få bidraget är att det söks av en registrerad förening och att granen placeras på en väl synlig offentlig plats i en by i Luleå kommun.

Fyll i det här formuläret för att söka bidragetlänk till annan webbplats

Ansökningstiden går ut den 20 december 2017.