Vanliga frågor och svar

Har du problem med signalen från din parabolantenn på grund av träd som skymmer? Kolla om vi kan hjälpa dig i "Frågor och svar".

Har du problem med signalen från din parabolantenn på grund av träd som skymmer? Kolla om vi kan hjälpa dig i "Frågor och svar".

Här kan du hitta svar på frågor som rör träd nära tomtgräns, nedskräpning barr- och löv, träd som skymmer signal till parabolantenn, skugga, utsikt, mygg och tät vegetation-sly.

Återställ
Felanmälan
Återställ
Träd nära tomtgräns
Återställ
Nedskräpning - barr och löv
Återställ
Parabolantenn
Återställ
Skugga
Återställ
Utsikt
Återställ
Mygg
Återställ
Tät vegetation