Bidrag till trädgårdsföreningar

Vi tar nu emot ansökningar för bidrag till trädgårdsföreningar 2018.

Nu är ansökan för att söka bidrag till trädgårdsföreningar 2018 öppen. Sista ansökningsdag är den 3:e september. Kriteriet för att bli beviljad bidrag är att föreningen är en registrerad och på något sätt bidrar till att gynna trädgårdskulturens utveckling i Luleå. Bidrag som beviljas utbetalas med 10kr per medlem.

Ansökan ska innehålla:

• Verksamhetsberättelse
• Bank eller postgirokonto dit bidraget ska utbetalas
• Antal medlemmar i föreningen
• Kontaktperson med mejl och telefonnummer

Skicka helst er ansökan via e-post till niklas.oqvist@lulea.se. Om ni inte vill använda mejl skicka då ansökan via post till:

Luleå Kommun
Midgårdsvägen 19
973 34 Luleå
Stadsbyggnadsförvaltningen
Park och Evenemang
Niklas Öqvist