Pollenmätare på stadshusets tak

Pollenmätare på stadshusets tak

Pollenmätning

Pollenmätning i Norrbottens kustland görs alternerande mellan orterna Boden, Luleå, Älvsbyn och Piteå. Mätstationen drivs i regi av Pollenlaboratoriet i Umeå AB med medel från Landstinget i Norrbottens län tillsammans med Fyrkantskommunerna.

Resultaten från mätningarna publiceras löpande på naturhistoriska riksmuseets webbplatslänk till annan webbplats. På webbplatsen finns även massa nyttig kunskap om pollen och allergi. Allt om pollenlänk till annan webbplats som drivs av Astma- och allergiförbundet är även det en bra källa för kunskap om pollenallergi.