Luften i Luleå

Påverkan på hälsa

Luftföroreningar förkortar medellivslängden mer än olyckor i trafiken

Det dör fler människor av luftföroreningar än i trafikolyckor i Sverige. Medellivslängden i Sverige beräknas förkortas med minst sex månader på grund av luftföroreningar. Det kan jämföras med trafikolyckor som förkortar medellivslängden med ungefär en månad.

Många som är känsliga

De känsliga människorna är fler än vad man kan tro. Det beräknas att var fjärde vuxen svensk har astmatiska besvär eller astma. Barnen är också känsliga eftersom de andas mer i förhållande till sin vikt än vuxna och kan dessutom få en sämre lungfunktion längre fram i livet.