CMR-ämnen

Det är inte tillåtet att använda ämnen som orsakar cancer, ger mutationer eller försämrar våra möjligheter att få barn i kemiska produkter som säljs till konsumenter inom EU.

Den här gruppen av ämnen, brukar på fikonspråk kallas för "Cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen" och förkortas ofta till CMR-ämnen.

CMR-ämnen ska fasas ut

I arbetet för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö prioriteras CMR-ämnen. Målet på lång sikt är att de inte alls ska användas.

CMR-ämnen i yrkesmässig verksamhet

Även om CMR-ämnen inte får finnas i konsumenttillgängliga kemiska produkter, förekommer de i processer för tillverkning av andra varor.

Använder du CMR-ämnen i ditt företag?

Du bör allvarligt överväga att upphöra med det och byta ut ämnet mot något som inte är lika potentiellt skadligt. Tag gärna hjälp av kemikaliebranschens och kemikalieinspektionens webbaserade verktyg Priolänk till annan webbplats för att minska riskerna med dina kemikalier.

Symbol för fara Dödskalle med två korsade benknotor