Gifter i miljön

Miljömålet en giftfri miljö

Ett av Sveriges miljömål handlar om gifter i miljön eller rättare sagt en giftfri miljö-som är målet. Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller har utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Det blir svårt att nå målet, särskilt för redan spridda långlivade ämnen. Nationella och internationella insatser gör det däremot möjligt att begränsa tillförseln av nya farliga ämnen till miljön. Belastningen av skadliga ämnen är allmänt sett liten i Norrbotten.

I Luleå är vi långt ifrån utsläppskällorna i övriga Europa och jordbruket här använder förhållandevis lite bekämpningsmedel. Vissa större industrier är punktkällor för tungmetaller och organiska föreningar medan de diffusa källorna utgörs av trafiken samt vår dagliga användning av kemiska produkter i hushållet.

Utfasning av särskilt farliga ämnen

Tillsammans med EU arbetar Sverige för att vissa särskilt farliga ämnen inte ska få användas. De här ämnena kan t ex ge upphov till cancer, mutationer eller försämra våra möjligheter att få barn.

Minska risker med farliga ämnen

Det finns andra ämnen som är farliga och där man bör minska riskerna genom att byta ut dem mot mindre farliga ämnen.