Skrota cistern/rörledningar

Enligt 9 kapitlet i naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor ska cistern och rörledning som tas ur bruk tömmas och rengöras. Vidare ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas.

Råd

Cistern som varaktigt tas ur bruk bör avlägsnas. Påfyllningsrör och avluftningsrör bör avlägsnas för att hindra att påfyllning kan ske av misstag. Det har hänt flera gånger att påfyllningsrör har lämnats kvar när inomhuscisternen tagits bort och källare har fyllts med olja, t ex som följande artikel berättar, http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16757946.ablänk till annan webbplats

Om det innebär stora svårigheter att avlägsna cisternen kan ett alternativ vara att fylla cisternen med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador. Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver är farligt avfall.

Vi rekommenderar att du anlitar ett ackrediterat företag för detta arbete.

Krav på information till miljö- och byggnadsförvaltningen

Använd gärna vår e-tjänstlänk till annan webbplats för att informera miljö- och byggnadsförvaltningen om att du skrotat din cistern.