Cisterner

Oljeutsläpp kan döda djur och växter om det sker utsläpp i mark eller i vatten. Utsläpp från läckande cisterner av olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor kan skada grundvatten och vattentäkter för åratal framöver.

Oavsett om du har en mindre villatank för olja eller en större cistern för bensin på din gård, är det du som ägare av en cistern, som är ansvarig för lagring och hantering av
olja och andra brandfarliga vätskor. Du måste känna till vilka bestämmelser som gäller på området. Du måste lagra och hantera brandfarliga vätskor på rätt sätt.

Om en olyckshändelse skulle ske och det visar sig att du inte följt reglerna, kan det uppstå problem med ersättning från försäkringsbolaget.

Vad händer med din cistern?

Förvaringstankar för brandfarliga vätskor, cisterner, blir med tiden utsatta för allehanda angrepp. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i olja eller bensin. Det är svårt för dig själv att se exakt i vilken kondition en cistern är.

Mindre läckage kan vara svårt att upptäcka, särskilt om det sker i mark och från rörledningar i betong. Och om ett större läckage skulle ske kan skadorna vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader.

Vilka regler finns?

För att undvika skador finns bestämmelser som säger att cisterner ska kontrolleras. De myndigheter som föreskriver på området är Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Reglerna finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2014:5länk till annan webbplats) om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor gäller.