Läs det här innan du tvättar bilen

Bilar ska inte tvättas hemma. När du spolar av bilen rinner miljöfarliga tungmetaller ner i dagvattenbrunnar och vidare, helt orenat, till närmaste sjö eller hav. Det förgiftar miljön för fiskar, skaldjur, vattenlevande organismer och badande barn.
Vem vill simma i olja, kadmium, bly, nickel, krom och zink?
Visst, miljömärkta rengöringsmedel är bra, men det räcker inte. Bilen ska tvättas på en biltvätt, och allra helst på en miljömärkt biltvätt.

Hur gör man om man vill tvätta sin bil på rätt sätt ?

1. Tvätta helst bilen på en certifierad biltvätt, det finns 72 Svanencertifierade biltvättarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster över hela landet och tre av dessa finns i Norrbotten

2. Tvätta bilen på en godkänd biltvätt . Enligt miljökontoret på Luleå Kommun är samtliga biltvättsanläggningar godkända enligt den tillsyn som görs varje år. På biltvätten finns speciell utrustning som renar vattnet från oljerester, tungmetaller, föroreningar, kemikalier och tensider .

3. Har du ingen godkänd biltvätt i din närhet är det bästa alternativet att tvätta bilen på grus eller på en gräsmatta. Där filtreras det smutsiga vattnet genom jorden innan det når vattendrag, sjöar och hav. Med andra ord betydligt bättre än att tvätta bilen på gatan.

Spolas inte en hel del miljögifter ändå ner i dagvattnet när det
regnar till exempel ?

Det är oundvikligt att vissa ämnen hamnar i vårt vatten utan att vi aktivt sprider dem där. Men för oss handlar kampanjen i första hand om de möjligheter vi alla har att själva påverka vår omgivning och miljö. Biltvättande på gator och uppfarter bidrar årligen med bland annat föroreningar av olja, kadmium, bly, nickel, krom och zink och det är dessa gifter vi hoppas kunna minska ner på genom Stora Biltvättarhelgen

Kampanjen - Stora biltvättarhelgen 23-24 april

Kampanjen är en nationell och återkommande biltvättarhelg. Helgen då Mitt Vatten tillsammans med andra branschorganisationer och intresseorganisationer uppmärksammar vikten av att värna om vårt vatten. Med enkla tips och kunskapsspridning vill vi bidra med en beteendeförändring bland bilförare i Sverige.

Läs mer på www.mittvatten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster